Usługi

Szkolenia

1. Szkolenie podstawowe – żeglarz jachtowy:
Przede wszystkim uświadamiamy kursantom, że poza określonymi uprawnieniami ciąży na nich ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i życie. Jeśli to zrozumieją – nie wydaje się wtedy złem koniecznym nauka meteorologii, locji, nawigacji itd. Staramy się przekazać wiedzę adekwatną do oczekiwań od kogoś kto ma patent żeglarza jachtowego. Nie uczymy nazw żali na wielomasztowym rejowcu, szant na pamięć, historii jachtingu czy żeglarskiej kurtuazji. To są tematy na gawędy przy ognisku. Żeglarz po naszym szkoleniu ma mieć odwagę samodzielnie prowadzić mały jacht, być dobrym załogantem w rejsie morskim, a przede wszystkim ma mieć świadomość, że to dopiero pierwszy krok ku byciu żeglarzem.

2. Szkolenie drugiego stopnia – jachtowy sternik morski:
Zakładamy, że zgłaszający się na to szkolenie ma już jakieś doświadczenie wyniesione z rejsów śródlądowych i morskich oraz podstawową wiedzę teoretyczną. Skupiamy się na umiejętności łączenia nabytej wiedzy z praktyką. Czyli jak czytać locję, nawigacja nocna, jak sobie poradzić z awariami sprzętu, kiedy wezwać pomoc a kiedy tylko asystę, jak zorganizować rejs itp. Najlepsze szkolenie dla przyszłych JSM odbywa się podczas rejsu morskiego lub po Zalewie Szczecińskim.

3. Szkolenie trzeciego stopnia – kapitan jachtowy:
Astronawigacja, aspekty prawne w sytuacjach stresowych, łączność, poważne awarie, wyznaczenie kursu, rola i odpowiedzialność kapitana, pływy – to podstawowe poruszane na kursie zagadnienia. Najczęściej odbywają się one podczas rejsu stażowego uwzględniającego porty pływowe.

4. Warsztaty „kapitańskie”:
Skierowane do każdego żeglarza chcącego pogłębić swoją wiedzę. Odbywają się zimą, w naszej siedzibie w Szczecinie, w systemie weekendowym. Tematy tak są dobrane, by można było skorzystać tylko z jednego tematu w dany dzień lub z bloku obejmującego 2 różne tematy. Warsztaty związane z obsługą stacjonarnego silnika odbywają się na jachcie.

5. Szkolenie manewrowe jachtem 10 – 12 m długości:
Przeznaczone dla osób, które czują się niepewnie podczas manewrów portowych. Ćwiczymy cumowanie i odchodzenie w różnych warunkach i na różne sposoby. Grupa 3 osób to najefektywniejsza opcja dla takiego szkolenia.

6. Szkolenie z manewrowe na jachcie od długości 23 m:
Z tego szkolenia najchętniej korzystają przyszli kapitanowie. To nie tylko nauka manewrowania ale także możliwość nauki obsługi różnych urządzeń nawigacyjnych. Udział w tym szkoleniu wymaga udziału przynajmniej 5 osób i jest to związane z obsługą jachtu podczas manewrów.

7. Szkolenie instruktorskie drugiego stopnia:
Skierowane do posiadających patent żeglarski, chcących pracować na żeglarskich obozach. Szkolenie wymagające dużej samodzielności uczenia się. Zakładamy, że żeglarz posiadający państwowy patent żeglarski posiada praktyczne umiejętności manewrowania jachtem. Nie mamy zamiaru przeprowadzania tzw. unifikacji wykonywania poszczególnych manewrów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że np. podjąć człowieka z wody można różnymi sposobami. Najważniejsze by manewr był wykonany bezpiecznie dla jachtu i ludzi. Na kursie skupiamy się na tym jak przekazać wiedzę, jakimi metodami się posłużyć by skupić uwagę uczących się na temacie, z jakimi problemami może spotkać się instruktor i jak radzić sobie w trudnej sytuacji. Kursanci otrzymują od nas materiały „bazowe” zawierające tematykę z wyjaśnieniami. Sami wg takiego „rozkładu” się uczą. Przez cały okres nauki kursant może zadawać pytania, pracujemy mailowo w tempie wygodnym dla kursanta. Kursant sam wybiera jeden z wcześniej ustalonych terminów spotkania. Podczas spotkania omawiamy dodatkowo zagadnienia wybrane przez kursantów, kursanci samodzielnie przygotowują konspekt zajęć. Spotkanie kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Co daje nasz certyfikat instruktora ? Są to takie same uprawnienia jak te, którymi legitymuje się instruktor z PZŻ czy ISSA. Są honorowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w przypadku gdy „nasz” instruktor aplikuje do bycia egzaminatorem.

8. Szkolenie instruktorskie podstawowe
Pragnący zostać instruktorem ale nie mający pewności siebie przy szkoleniach praktycznych, także manewrowych mają możliwość zapisania się na kurs rozszerzony. Część teoretyczna odbywa się na zasadach takich samych jak przy szkoleniu drugiego stopnia. W drugim etapie kursant bierze udział w tygodniowym obozie jako praktykant i pływa razem z naszym instruktorem. Po zakończeniu części teoretycznej kursanci piszą test, natomiast zaliczeniem praktyki jest przedstawienie karty obiegowej z pozytywną oceną naszego instruktora.


Rejsy

1. Rejsy stażowe:
Przeznaczone dla osób zainteresowanych tylko zdobyciem stażu na morzu, wodach pływowych – najczęściej korzystają z nich ci, którzy mają doświadczenie i wiedzę ale brakuje im obowiązkowego stażu do uzyskania wyższego patentu. Osoby zamustrowane stanowią załogę i biorą udział w jachtowych pracach – podzieleni na wachty.

2. Rejsy stażowo – szkoleniowe:
Przeznaczone dla tych, którzy poza uzupełnieniem stażu chcą przejść dodatkowo szkolenie. Zakres szkolenia może być uzgodniony z kursantami. Osoby zamustrowane stanowią załogę i biorą udział w jachtowych pracach – podzieleni na wachty.

3. Rejsy turystyczne:
Przeznaczone dla żeglarzy i nie tylko, dla rodzin, samotnych – po prostu dla tych, którzy wybrali taką formę urlopu. Nie muszą brać udziału w parach na jachcie. Odpoczywają, a my zajmujemy się całą resztą.

4. Rejsy tematyczne:
Skierowane do grup zainteresowanych wędkowaniem, nurkowaniem, fotografowaniem, badaniami środowiska itp.


Egzaminy na państwowe patenty żeglarskie

Do chwili obecnej przeegzaminowaliśmy ok. 1000 osób na patenty żeglarskie i motorowodne. Jest to spore doświadczenie – jak przeprowadzić egzamin by był rzetelny a jednocześnie przebiegał w przyjaznej atmosferze. Jeżeli zdający oczekuje od nas łamania przepisów regulujących przebieg egzaminu, możliwości ściągania – to niech do nas nie przychodzi. Nasze testy egzaminacyjne zawierają pytania i odpowiedzi jednoznaczne, w wielu wykorzystujemy zdjęcia, graficzne symbole. Jeżeli egzaminowany nie rozumie pytania – wyjaśniamy o co chodzi. Po egzaminie, każdy ma prawo sprawdzić jakie popełnił błędy i omówić je z nami. Zależy nam by poprzez egzamin nauczać. Fakt, że osoby, które nie zaliczyły u nas egzaminu odchodzą świadome popełnionych błędów utwierdza nas, że jest to prawidłowe rozwiązanie.
Jako jedyni w Polsce mamy możliwość przeprowadzenia egzaminu na pokładzie jachtu s/y Ocean A – podczas rejsu.