Nordaustlandet 2022

Wyprawa naukowa

Nordaustlandet 2022

Wyprawa naukowa

Szczegółowy opis wyprawy w opracowaniu.