Szkolenia

Szkolenia żeglarskie

Szkolenia motorowodne

Szkolenia instruktorskie

Organizujemy także szkolenia on-line

Część naszych szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla instruktorów i instruktorek żeglarstwa przebudowaliśmy tak, że są możliwe do przeprowadzenia w trybie on-line. Korzystamy w tym celu z sprawdzonych rozwiązań, które nie wymagają od uczestnika instalacji dodatkowego oprogramowania – wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu!